Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Vileišiečių organizacija Vileišiečių organizacija, įkurta 1996 metais, jungia mokinius, pasiryžusius  dirbti visuomenei naudingą darbą, saugoti Petro Vileišio atminimą, ugdytis tautinę  savimonę ir pilietiškumą Lietuvos patriarcho gyvenimo ir veiklos pavyzdžiu,  studijuoti tautos istoriją, puoselėti gimtąją kalbą, krašto papročius. Organizacija  rengia pažintines išvykas, žygius, labdaros akcijas,  šventes, bendrauja su žymiais  kraštiečiais ir P. Vileišio ainiais, P. Vileišio vardo mokyklomis,  prižiūri P. Vileišio  tėvų ir brolio kapus Pasvalyje, parką Mediniuose, renka kraštotyrinę medžiagą ir  dalyvauja darbų apžiūrose, konferencijose, kuria ir vykdo projektus. Kasmet,  minint P. Vileišio gimtadienį, į organizaciją įstoja nauji nariai, kurių iškilmingą  priesaiką priima Vileišių giminės atstovai. Vileišiečių organizacija turi: emblemą,  šūkį, priesaiką,  himną, ženkliuką, spaudą, sąskaitą banke, nario pažymėjimus.  Veiklą koordinuoja Vileišiečių taryba.  
Emblema Vileišieičų priesaika Viską, ką tu dirbi, dirbk pilnomis spėkomis, pilnu  stropumu ir mokėjimu! Atiduok reikalui pilną save,  visas geriausias savo loknystes, savo ugnį ir  stropumą! Viską, ką gali ir reikia padaryt dabar tuojau,  niekados neatidėk ant paskiau!”                             /P. Vileišis/