Petro Vileišio 163-ųjų gimimo metinių minėjimas 2014 m. sausio 24 d. susirinkome paminėti Petro Vileišio 163-ųjų gimimo metinių. Susirinkusius svečius,  gimnazijos mokytojus, moksleivius  „Kepurine“  pasveikino merginų šokių kolektyvas, vadovaujamas Rimantinos Morkūnienės. Skambias dainas apie Lietuvą dainavo gimnazijos choras, vadovaujamas  Dalios  Baniulienės. Istorijos mokytojas Gediminas Žardeckas kalbėjo apie Petro Vileišio indėlį į lietuvybės puoselėjimą, jo norą mokytis, dirbti Tėvynės labui.   Vileišiečių organizacija gausiai pasipildė naujais nariais. Juos laimino Vileišių giminės ainė Dalia Klongevičiūtė –Strazdienė. Darniai nuskambėjo  Vileišiečių  himnas. Jaunuosius vileišiečius pasveikino  ir gimnazijos direktorius Viktoras Rimša, šokių kolektyvas „Apynėlis“ ,vadovaujamas Nidos  Sakalauskienės.   Renginyje buvo apdovanoti Petro Vileišio fondo nominantai: mokytojas Sigitas Paliulis,  gimnazijos tarybos pirmininkė Astra Baltušienė, ketvirtos klasės  gimnazistas Gvidas Janušonis.   Renginį vainikavo kolektyvo „Apynėlis“ atliekamas šokis.  
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018