Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Susitikimas su projekto „Samsung mokykla ateičiai“ gimnazijos mentoriumi, Kazickų Šeimos fondo Vilniaus biuro generalinis direktoriumi Zenonu Bedaliu. „Žinios, galimybė įsigyti žinias – tai didžiausias turtas. Gebėjimai labai svarbi jauno žmogaus savybė. Mokykliniai metai – tai laikas kai žinias galima sparčiai gausinti“, pabrėžė Z. Bedalis. Pristatė gimnazijos mokiniams sėkmingą savo asmeninę patirtį, pradėdamas pasakojimą nuo mokymosi Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, įsimintinas pamokas. Atskleidė išsipildžiusią vaikystės svajonę tapti konstruktoriumi. Jos siekė kryptingai pasirinkęs inžinierinius mokslus. Po jų – sėkminga akademinė - mokslinė veika, užpatentuoti išradimai, jų gynimas.  2000-2001 metais Lietuvoje pradėjus kurti interneto tinklus , Z. Bedalio veikla siejosi su verslu. Prisiminė pirmąjį ryšį su Norvegija (palydovine sistema) ir šiandien juokingą ryšio greitį -9,6 Kb /s, KTU, VU, ir Mokslo akademijos internetinius ryšius. Tuo metu Lietuva labai atsiliko nuo pasaulinių IT panaudojimo tendencijų, IT buvo daugeliui nesuprantamos, mokslininkai neturėjo reikiamų informacijos šaltinių. Dr. J. Kazicko šeimos fondas skyrė nemenką sumą, kad kompiuteriai pakliūtų į mokyklas, atsirado interneto ryšys. Tuo metu Pasvalio Petro gimnazijai buvo padovanoti pirmieji kompiuteriai, įrengta dr. J. Kazicko kompiuterių klasė, organizuojami IT ir programavimo konkursai, kurie labai motyvavo tuometinius mokinius domėtis IT. Šiandien Kazickų Šeimos fondas tęsia prasmingus darbus, remia stipendijų moksleiviams ASSIST programą, skirtą mokytis privačiose mokyklose Amerikoje. Gimnazistams buvo pristatyta ASSIST atsiradimo istorija, sąlygos, reikalavimai. ASSIST dalyviai mokosi Harvardo, Niujorko, Londono universitetuose. Pasvalio krašto kiekvienam mokiniui svečias linkėjo svajoti, turėti tolimą ilgalaikį tikslą ir nepaliaujamai jo siekti. Svarbiausia yra žinojimas ir norėjimas įgyti patirties. Labai svarbu iniciatyva, kelti idėjas, jas apginti nebijant kritikos.  Mokykloje svarbiausias žmogus mokytojas, jis yra pats didžiausias mokinio „fanas“. Tai jis pirmiausia gali padėti siekiant tikslų. Svečias pabrėžė mokinių bendrųjų kompetencijų svarbą.  Įgyvendinant projekto „Samsung mokykla ateičiai“ tikslus, numatoma tobulinti 3 klasių mokinių projektinių darbų kokybę, jų skaitmeninimą ir viešinimą. Mokiniams ir mokytojams rekomenduotina pamokose ir popamokinėje veikoje naudotis įvairiomis skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis. © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018