SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO SKYRIUS
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Priėmimo tvarka PRIĖMIMO MOKYTIS SUAUGUSIŲJŲ KLASĖSE TVARKA      Jau septintus metus Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje veikia suaugusiųjų mokymo skyrius.     2018-2019 mokslo metais mokymas organizuojamas neakivaizdinėje 12 klasėje pagal suaugusiųjų  vidurinio ugdymo programą (vieną dieną per savaitę pagal atskirątvarkaraštį). Mokiniai laiko įskaitas, iš kurių vedami pusmečių ir metiniai pažymiai. Minimalus dalykų skaičius per dvejus metus – 7,  maksimalus – 12. Abiturientai tęsia savo dvejų metų ugdymo planą. Į suaugusiųjų klasę priimami  mokytis asmenys tik nuo 18 metų ir 16 -17 metų dirbantys jaunuoliai ar būsimos bei jaunos mamos,  negalinčios tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą.                     Reikalingi dokumentai: 1.Prašymas (pildomas gimnazijoje). 2.Asmens dokumento kopija. 3.Išsilavinimo dokumentas iš ankstesnės mokyklos. 4.Pažyma iš darbovietės (jaunesniems nei 18 m., jei dirba).      Suaugusiųjų mokymo skyriuje sudaromos sąlygos ir ankstesnių metų buvusiems abiturientams,  turintiems mokymosi pasiekimų pažymėjimą, likviduoti įsiskolinimus iš atskirų individualaus ugdymo  plano dalykų. Jiems skiriamos konsultacijos.        Prašymai priimami iki spalio 31 dienos, išskyrus mokinius, pereinančius iš vienos mokyklos į kitą.
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019