Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Trečius metus Lietuvoje vyksta pedagogų skaitmeninių mokymų programa „Samsung Mokykla ateičiai“. Iš daugiau nei šimto šalies mokyklų vertinimo komisija atrinko 10 labiausiai motyvuotų – jų tarpe Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Mokytojai tobulins savo kompetencijas, semsis  šiuolaikinio vaikų ugdymo paslapčių penkis mėnesius truksiančiuose mokymuose. „Apgalvota investicija į mokytoją yra prasminga, nes ji, visų pirma, kuria vertę mokiniui. Įvairiapusis bei šiuolaikiškas pedagogų švietimas yra raktas į aukštesnę ugdymo kokybę bei geresnius mokinių pasiekimus...”– sakė L. Bite.  Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojų komanda parengė skaitmeninių pokyčių įgyvendinimo projektą   skirtą plėtoti kiekvieno gimnazijos mokinio kompetencijas skatinant patirtinį, tiriamąjį, kūrybinį, interpretacinį mokymąsi, per teorijos ir praktikos ryšius, susietus su realiu gyvenimu, tolimesniu mokymusi ir profesine karjera. Projekte dalyvauja informatikos mokytoja Inga Jakubonienė, matematikos mokytoja Sandra Ranonienė, kalbų, socialinių mokslų ir neformalaus ugdymo skyriaus vedėja Loreta Liukpetienė, vadovė – direktoriaus pavaduotoja Gitana Kruopienė.  Petro Vileišio gimnazijos mentorius projekte Zenonas Bedalis – dr. J. Kazicko šeimos fondo Vilniaus biuro generalinis direktorius, buvęs gimnazijos mokinys, moksleivių jaunųjų kompiuterininkų konkursų organizatorius, tarptautinės programos ASSIST (angl. American Secondary Schools for International Studens and Teachers) atstovas Lietuvoje. Įgyvendinant skaitmeninių pokyčių planą numatomi mokymai, susitikimai, konsultacijos,  praktiniai užsiėmimai, kurių metu  mokiniai ir mokytojai tobulins įvairiapuses kompetencijas. © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019