Svarbu nuolat mokytis ir netrypčioti vietoje…        Pasaulis sparčiai tobulėja ir vystosi. Besaikis vartojimas skatina naujų technologijų kūrimą. Bet ar tai sąlygoja darnų žmogaus santykį su  gamta, socialine ir kultūrine aplinka? Ar negriauname vienintelių mūsų namų – Žemės? Ką daryti, kad pasaulyje vyrautų harmonija?              Seniai domiuosi darnaus vystymosi koncepcija, o socialiniai ir ekologiniai jos aspektai man ypač įdomūs. Be to, esu žmogus, turintis  didelį poreikį tobulėti, keistis, ieškoti naujų ugdymo ir ugdymosi būdų bei priemonių, todėl 2013 m. rugsėjo 8-13 d. dalyvavau kvalifikacijos  tobulinimo kursuose ,,Education for sustainable development and environment protection using outdoor and indoor activities” (,,Mokymai apie  darnų vystymąsi ir aplinkosaugą taikant metodus atvirame ore ir patalpoje”), kurie vyko Portugalijoje ir buvo finansuoti iš Europos Komisijos  Mokymosi visą gyvenimą programos Comenius/Grundtvig poprogramės lėšų.           Į kursus suvažiavo daugiakultūris pedagogų būrys iš Belgijos, Švedijos, Graikijos ir Airijos.  Rimto darbo išvakarėse buvo suorganizuotas susipažinimo vakaras, kur dalyviai vaišino vienas kitą atsivežtomis gėrybėmis. Kiekvienas  stengėsi atsivežti tipišką jo šaliai maistą ir gėrimus. Dalyviai labai gyrė lietuvišką šakotį, o bandelėms, pirktoms Pasvalio turguje, negalėjo  atsispirti net vyrai.           Pirmą kursų dieną kiekvienas dalyvis pristatė savo šalį, jos švietimo sistemą bei savo instituciją. Įdomu buvo sužinoti, kad Graikijoje  mokytojui, sulaukus 45 metų, kas keleri metai mažinamas darbo krūvis. Anot Graikijos atstovės Sofijos, šalies valstybinės mokyklos labai  skurdžiai įrengtos – kondicionavimo sistemos nėra, kabinetai maži, o tai, turint galvoje karštą Graikijos klimatą, neigiamai atsiliepia sveikatai,  ypač vyresnio amžiaus žmonėms. Matyt, dėl sunkios šalies ekonominės situacijos lengviau buvo eiti šiuo keliu nei renovuoti mokyklas.         Kitas 3 dienas buvo suorganizuotos išvykos į įvairias Portugalijos Algarvės regiono institucijas. Pirmas aplankytas objektas paliko giliausią  įspūdį. Tai Permakultūros institutas Quinta do Vale da Lama. Permakultūra – tai ūkininkavimo būdas, kai iš natūralaus kraštovaizdžio siekiama  išgauti daugiau maisto medžiagų, kartu išsaugojant kraštovaizdžio stabilumą. Instituto teritorijoje nuolat gyvena ir dirba 15 žmonių. Institucijai  priklauso apie 50 ha teritorija. Jos dalyje auginamos daržovės ir vaismedžiai. Derlius naudojamas maistui. Tuo pat metu čia vyksta įvairūs  tyrinėjimai ir eksperimentai, paremti permakultūrinio ūkio filosofija, kurios vienas iš principų yra stebėti aplinką ir veikti prie jos prisitaikant.  Pavyzdžiui, instituto darbo ir gyvenamosios patalpos išsidėsčiusios ant kalvos, todėl, anot ekskursijos vadovo, buvo patogu ir tikslinga įrengti  šlaitinę smėlio nendrių nuotekų valymo sistemą. Smėlio nendrė išvysto ypač tankią šaknų sistemą, kuri pajėgi išfiltruoti nuotekas. Be to, šis  augalas minta nuotekų teršalais.           Kiekvienais metais institutas sulaukia daug savanorių iš įvairių pasaulio šalių, kurie ne tik padeda ūkininkauti, bet kartu ir mokosi, nes čia  nuolat vyksta švietėjiškas darbas. Be to, vasarą institutas organizuoja edukacines-pramogines vaikų stovyklas.         Kitas aplankytas objektas A Rocha – tai draustinis, tyrinėjimų ir paukščių žiedavimo stotis. Dalyviai stebėjo iš arti, kaip vyksta paukščių  fizinės būklės, amžiaus nustatymas, po to žiedavimas ir įspūdingiausias momentas – paleidimas į laisvę. Man pasisekė – buvo leista vieną  paukštį paleisti iš savo rankos. Tačiau jis neskubėjo išskristi kaip kiti, tuo sukeldamas žiūrovams daug emocijų. Paukščiukas leido savim  pasigrožėti ir tik po keleto sekundžių nuskrido.         Taip pat aplankėme kelias Portugalijos mokyklas. Sudomino ir nustebino, kad kiekvienos mokyklos koridoriuose ir klasėse stovi po 3  spalvotas šiukšliadėžes: plastikui - geltona, popieriui – mėlyna ir kitoms atliekoms – ruda. Buvo keista, kad rugsėjo mėnesį mokykloje nebuvo  vaikų. Pasirodo, oficiali mokslo metų pradžia Portugalijoje – rugsėjo 20 d.          Paskutinę dieną kursų vadovai ir dalyviai dalinosi gerąja patirtimi darnaus vystymosi ir aplinkosaugos temomis. Aš papasakojau, kaip  gimnazija ir miestas dalyvauja visuotinėje akcijoje „Darom!” Dalyviai liko sužavėti akcijos idėja ir mastu, nes iki šiol apie tokią nebuvo girdėję.         Jausdami kaip sparčiai vystosi pasaulis, turime būti atviri naujovėms, nuolat mokytis ir netrypčioti vietoje. Manau, kad tokio tipo kursai – tai  puiki galimybė ne tik tobulinti profesines kompetencijas, bet ir susirasti bičiulių bei potencialių darbo partnerių. Seminaro metu dalyviai labai šiltai  ir draugiškai bendravo ir tebebendrauja ir jau buriasi į komandą tarptautiniam projektui kurti.  Anglų kalbos mokytoja Inga Špokavičienė  
Kelionė į Portugaliją
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Po sertifikatų įteikimo. I. Špokavičienė  - antra iš kairės
Permakultūros institutas.Saulės baterijos ir dušai vaikų stovyklavietėjė
Paukščiukas nenorėjo išskristi...
3-jų spalvų šiukšliadėžės mokyklose
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018