Keturioliktoji suaugusiųjų švietimo savaitė Lapkričio 18-24 dienomis šalyje vyko keturioliktoji Suaugusiųjų švietimo savaitė „Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki  Europos piliečio“. Mokyklos, suaugusiųjų mokymo centrai, bibliotekos, kultūros įstaigos organizavo susitikimus, atviras  pamokas, kūrybines dirbtuves, vakarones, kitus renginius.   Mūsų gimnazija taip pat dalyvavo šioje savaitėje. Bibliotekoje vyko knygų paroda suaugusiųjų mokymui, kuri sudomino ir  gimnazijos mokytojus, ypač klasių auklėtojus. Knygos „Mokymosi pagrindai“, „Bendravimo pagrindai“, „Kasdienio ir socialinio  gyvenimo tikrovė“, „Mokymosi grupės galia“, „Ekonominio gyvenimo mitologija ir kasdienybė“ padėtų klasės valandėlėse, tėvų  susirinkimuose.  Antradienį mokytoja Rita Ebienė visiems besidomintiems sveika gyvensena vedė atvirą jogos pradžiamokslio užsiėmimą.  Ketvirtadienį vyko buvusių suaugusiųjų klasių mokinių susitikimas. Ir nors buvusių mokinių susirinko nedaug, tačiau  bendravimas buvo nepaprastai nuoširdus ir atviras. Buvę mokiniai pasidalijo prisiminimais apie mokyklą, papasakojo, ką jiems  davė mokymasis, ką veikia dabar. Labai malonu buvo girdėti, kad mokymasis suaugusiųjų klasėse ir suaugusiųjų mokymo  centre davė ne tik žinių ir įgūdžių, bet paskatino mokytis toliau ir įgyti neblogas specialybes, suteikė pasitikėjimo, orumo,  savigarbos. Visi džiaugėsi, kad draugiškas pokalbis ir šilti prisiminimai praskaidrino rudens vakarą, pageidavo tokių susitikimų  ateityje. Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėja Vitalija Kanišauskaitė   
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018