Anglų k. raiškiojo skaitymo konkursas ‘‘SOUL MEMORIES‘‘ vyko Pasvalio Petro Vilešio gimnazijoje 2013 m. lapkričio 28d. Tai buvo pirmoji tokia poezijos skaitymo  popietė anglų kalba. Į kvietimą atsiliepė 16 įvairaus amžiaus moksleivių, kurie patys rinkosi kažkuo juos patraukusias eiles. Beje,  viena abiturientė pasirinko prozą.   Reikalavimai šiek tiek ribojo konkursantų laiką (neviršyti 3min.), tekstai turėjo būti tik originalūs (ne vertimai). Prieš skaitant  kūrinį buvo pageidaujama trumpai pristatyti jo autorių, šalį, kt. Dauguma moksleivių patinkančius tekstus sakėsi radę internete, mažesnioji pusė – knygose. Miela buvo klausytis jaunų balsų,  jausti tų žmonių įsiklausymą į savo pajautas, norą įtaigiai perteikti skaitomo teksto mintį. Komisijai, kurią sudarė direktoriaus  pavaduotojos G. Kruopienė, J. Mockuvienė bei anglų k. mokytojos I. Špokavičienė ir R. Variakojienė, buvo gana nelengva  nustatyti laimėtojus, nes jie visi – kiekvienas savaip - buvo įdomūs, žavūs, artistiški. Vis tik, buvo bendrai nutarta, kad I – osios  vietos laimėtojas turi būti išrinktas laikantis visų vertinimo kriterijų (artistiškumas, artikuliacija, įtaigumas) ir juo tapo 3c klasės  gimnazistė Ugnė Vaičiulytė. Ji skaitė ištrauką iš V.Šekspyro draminio veikalo ,,Hamletas‘‘. Josios mąslus, šiltas balsas,  jausmingas deklamavimas, natūralus ryšys su auditorija paliko stipriausią įspūdį. Visai kita teksto perteikimo maniera buvo  panaudota 3d klasės moksleivės Julijos Rastauskaitės, kuri veržliai, pakiliai, drąsiai, bet kartu ir subtiliai pažvelgė į savo lyrinį  herojų (Ch. Harper ‘‘It‘s so funny‘‘). Ji tapo II – osios vietos laimėtoja. III – osios vietos prizininkė, kuri visai laisvai galėjo būti ir II –  osios vietos savininke, tapo 2a klasės moksleivė Martyna Tubytė, skaičiusi humoristinį eiliuotą Shel Silversteino kūrinį ‘‘Sick‘‘, su  intonacija, artistiškai, tikslingai pasinaudojo sceniniu makijažu.   Poezijos skaitymus pagyvino 2d kl. moksleivių Tado Dominavičiaus ir Modesto Dulevičiaus daina. Jiedu ir jų klasės draugė  Laura Gudonytė atliko poetinę – muzikinę kompoziciją ‘‘Childhood is... ‘‘ Konkurso paskutiniu akordu su trupučiu melancholijos tapo Dovydo Maldučio (3c) ir Mato Armono (3b) daina ‘‘If tomorrow  never comes‘‘. Ji pakylėjo visus virš kasdienybės.                                                                                            Mokyt. R. Variakojienė   
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018