Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Psichologė Vyr. psichologė - Jolita Stipinienė. Darbo krūvis - 0,5 etato. Darbo kabinetas – gimnazijos priestato antrame aukšte, kabineto Nr. 220.   Kontaktai: elektroninis paštas- stipinienejol@gmail.com.  Kada kreiptis į psichologą ? Jei gimnazistai turi bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų; Kai mokiniai jaučiasi vieniši; Kamuoja nerimas, depresiškumas, nepasitikėjimas savimi, įtampa ir stresas; Mokymosi sunkumai; Jei nori geriau pažinti save; Sunku apsispręsti profesijos pasirinkimo ar kitais gyvenimo klausimais. Konsultacijos yra konfidencialios ir savanoriškos.  Psichologinės pagalbos tikslas - stiprinti gimnazistų psichologinį atsparumą ir psichinę sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, aktyviai bendradarbiaujant su kitais gimnazijos bendruomenės nariais bei tėvais (globėjais). Gimnazijos psichologo veikla: 1. Individualiai ir grupėje konsultuoja psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus. 2. Dėl profilio bei profesijos pasirinkimo, grupinių tyrimų ir individualių konsultacijų metu įvertina mokinio gebėjimus, profesines nuostatas ir vertybes, charakterio ypatumus. 3. Kuria ir vykdo įvairias prevencijos programas. 4. Veda psichologijos pamokas 3- 4-ose gimnazinėse klasėse. 5. Šviečia mokyklos bendruomenę įvairiais psichologijos klausimais. 6. Atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius, atlieka psichologinius mokinių įvertinimus, tyrimus. Už gimnazijos ribų: dirba Pasvalio rajono Švietimo pagalbos tarnybos Pedagoginiame psichologiniame skyriuje (adr. Sodų g. 21, Pasvalys).  
Info Tėvams Info  Gimnazistui © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019