Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 m. tyrimas Mūsų gimnazijos mokiniai buvo atrinkti ir 2015 m. pavasarį dalyvavo tarptautinio penkiolikmečių  tyrimo OECD PISA 2015 pagrindiniame testavime.   Bendrosios tarptautinių tyrimų rezultatų ataskaitos pasirodo tik praėjus beveik dvejiems metams po  tyrimo. Nacionalinis egzaminų centras kiekvienai tyrime dalyvavusiai mokyklai pateikia tos mokyklos  vidutinių rezultatų ataskaitą visų tyrime dalyvavusių Lietuvos mokyklų rezultatų kontekste. Džiaugiamės gimnazijos mokinių pasiekimais. Gamtamokslinio raštingumo, skaitymo gebėjimų, matematinis raštingumo, finansinio raštingumo  Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokinių rezultatai yra aukštesni už respublikos rezultatų vidurkį. OECD Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 m. tyrimo rezultatai
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018