PARAMA
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI, Gimnazijos tėvų iniciatyva kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus  gimnazijos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti mokyklai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praėjusiais  metais valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio ir pervesta į gimnazijos sąskaitą.   Jūsų paramai skirti pinigai bus skiriami Jūsų vaikų ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finansinė  parama – didelė paspirtis gerinti vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines  ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.  Rekvizitai 2% paramai:  Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190615147.  Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512(3) prašymą. Tai  galite padaryti keliais būdais: PIRMAS BŪDAS. Reikia atsisiųsti programą iš http://deklaravimas.vmi.lt/lt/Apie_formu_teikima/Apie_formu_teikima_1/Formu_pildymo_programa.aspx ir ją įsidiegti kompiuteryje. Šiame laiške esantis priedas FR0512(3).mxfd atsivers. Tai yra forma, kurią galėsite užpildyti, o duomenis išsaugoti. Atsisiųskite ir atsispausdinkite prisegtuke esančią formą FR0512(3)  ir užpildykite ją:  1. Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el.  paštą ir telefoną. 2. Įrašykite mokestinį laikotarpį 5 eilutėje (2016), uždėkite varnelę 6S langelyje, E1 stulpelio „Gavėjo tipas“  pirmoje eilutėje įrašykite skaičių 2, E2 - įrašykite mokyklos kodą (žr. aukščiau), E3 – nereikia pildyti, E4 -  nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate mokyklai ir E5 – nurodyti metus, iki kurių norite paskirti paramą  (paramą ar jos dalį galima skirti ir ilgiau kaip 1 metai. Laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai, t. y. iki 2020 m.).  Tokiu atveju prašymas galiotų iki 2020 metų ir nereikėtų kiekvienais metais pildyti šio prašymo.   3. Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę. 4. Užpildytą prašymą  mokinys gali atnešti klasės auklėtojui.  ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiusti 2% formos FR0512(3) prašymą internetu: 1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę. 2. Atidarykite ir užpildykite formą FR0512 v.2. Visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau. Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 2 d. Dėkojame už Jūsų supratingumą ir palaikymą. Pagarbiai, Gimnazijos tarybos vardu, pirmininkė Ilona Balčiūnaitė
Forma FR0512(3).mxfd Forma FR0512(3).pdf