Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Padėkos  šventė gimnazijos abiturientams Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Gerovės komisija antrus metus iš eilės sukviečia geriausius mokyklos abiturientus ir jų tėvelius į padėkos vakarą „Tai gražiai mane augino“. Ši šventė skirta šauniausiems, geriausiai besimokantiems, visuomeniškiausiems gimnazijos abiturientams ir jų tėveliams. Gimnazistus sveikino visi gimnazijos saviveiklos kolektyvai, abiturientų auklėtojai,  mokinių atstovybės nariai, gimnazijos direktorius Viktoras Rimša, pavaduotoja ugdymui Regina  Slančiauskienė. Klasių auklėtojai pristatė  kiekvieną iš pakviestųjų abiturientų, pasidžiaugė jų pasiekimais, padėkojo  auklėtinių tėveliams.  Pačią gražiausią  mokyklos šventę, kaip pasakė gerb. pavaduotoja Regina Slančiauskienė, pradėjo merginų šokių grupė (vadovė Morkūnienė).  Šventėje aidėjo mokyklos mokinių  mišraus choro balsai, grojo ir dainavo gimnazijos jaunieji gitaristai, prisistatė muzikos studija, šiuolaikinio šokio koletyvas „Smilga“, tautinius šokius dovanojo  šokių kolektyvas „Apynėlis“. Kolektyvų vadovai dėkojo abiturientams, aktyviai dalyvavusiems saviveikloje. Šventės metu matėme gabiausių abiturientų vaikystės nuotraukas, kurios pralinksmino publiką, sukėlė daug malonių jausmų tėveliams.  Abiturientams buvo įteiktos padėkos bei Oginskio priesakai sūnui, palinkėta  sėkmingai įveikti abitūros egzaminus, pasirinkti ateities profesiją. Šią nuostabią šventę užbaigė bendra ketvirtokų daina „Tai gražiai gražiai mane augino...“, jos metu galėjome išvysti ne vieną, ne tik mamą, bet ir tėvelį, susigraudinusį... Visi auklėtojai kartu su tėveliais po šventės prie kavos ar arbatos puodelio bei saldžių užkandžių toliau tęsė šią šventę, maloniai pasišnekučiuodami ir gardžiuodamiesi vaišėmis. Mantė Bagočiūtė 3e
Renginio akimirkos... Renginio akimirkos...
© Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018