Mokinių atstovybė Nuostatai Veiklos planas
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
DAUGIAU SUŽINOTI APIE MOKINIŲ ATSTOVYBĖS VYKDOMAS VEIKLAS GALITE MOKINIŲATSTOVYBĖS FACEBOOK PUSLAPYJE AR INSTAGRAM PASKYROJE https://www.facebook.com/ppvgma/ https://www.instagram.com/ppvg_mokiniu_atstovybe/