Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Mokinių atstovybės stovykla „Nevysti – išvysti“ pateisino dalyvių lūkesčius Mokinių atstovybės vasaros socializacijos stovykla „Nevysti – išvysti“ vyko 2018 m. birželio 8–12 dienomis. Pirmąją dieną po stovyklos atidarymo vyko komandos formavimo pratybos. Taikydami įvairius aktyviuosius metodus, pvz., „Girdėti ir matyti“, „Vairuotojas gale“, „Eurotraukinys“ ir kt. stovyklautojai mokėsi geriau pažinti vieni kitus, kartu siekti bendro tikslo, strategiškai mąstyti ir palaikyti savo grupės narius. Kitomis dienomis vyko kūrybinės dirbtuvės, komandos formavimo veiklos, molio terapijos bei skandinaviškos simuliacijos (LARP) užsiėmimai, grupėse buvo rengiami Mokinių atstovybės veiklos projektai kitiems mokslo metams, vyko susitikimas su gimnazijos administracija ir stovyklos aptarimas.  Visų užsiėmimų metu buvo ugdomi dalyvių lyderystės ir komandinio darbo gebėjimai, asmeninės ir socialinės kompetencijos, skatinamas visuomeniškumas bei pozityvus požiūris į gyvenimą. Pagrindinis stovyklos tikslas – suformuoti stiprią Mokinių atstovybės komandą, gebančią produktyviai dirbti, komunikuoti, kelti problemas ir priimti sprendimus – yra pasiektas, nes susidariusi aktyvių bendraminčių grupė iškėlė daug naujų idėjų mokyklos veiklai gerinti ir problemoms spręsti, visi dalyviai buvo įsitraukę į stovyklos veiklas, geriau pažino vieni kitus, užmezgė naujus ryšius, vyresniųjų klasių mokiniai perdavė savo patirtį jaunesniesiems. Džiugu, kad pavyko įtraukti naujų žmonių į gimnazijos savivaldos veiklą ir ja sudominti. Už puikią galimybę stiprinti mokinių savivaldą ir jaunimo iniciatyvų palaikymą nuoširdžiai dėkojame Pasvalio rajono savivaldybės ir gimnazijos administracijoms. O visiems gimnazistams, mokytojams ir gimnazijos darbuotojams linkime turiningų ir saugių vasaros atostogų!  Mokinių atstovybės pirmininkė Gabija Račinskytė © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2019