Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Suaugusiųjų mokymo skyrius Veiklos stebėsena Svetainės medis Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuotraukų galerija Nuorodos Archyvas Mokinių dailės galerija Projektinė veikla Muziejus Laikraštis Vileišiečiai Kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija
Gimnazijos viešnia – Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė Spalio 13 dieną gimnazijoje svečiavosi garbinga viešnia. Vizito metu direktorius Viktoras Rimša supažindino su mokykla, pristatė bendruomenės pagrindinius siekius, įvardijo išskirtinumą. Ministrė lankėsi mokyklos muziejuje bei mokinių savivaldos ir edukacijos erdvėse. Kalbėdamasi su mokinių atstovybės pirmininke Gabija Račinskyte ir atstovybės nariu Deividu Luzanovu ji domėjosi problemomis, aktualiomis šiandieniniams moksleiviams. Ministrei pasidomėjus, kokia jų nuomonė dėl pailgintų mokslo metų, jiedu teigė, kad nematantys problemų.  Ministrė susidomėjusi apžiūrėjo unikalią Dailės galeriją, profesionalių menininkų originalius darbus. Labiausiai ją sudomino Antano Žmuidzinavičiaus paveikslas „Nemunas ties Jurbarku“. Beje, ministrė patikusius objektus nusifotografavo.  Džiugu, nes viešnia pastebėjo, kad mūsų gimnazija yra viena iš tų mokyklų, kurios turi garbingą istoriją ir gali pasidžiaugti garsiais mokinių pasiekimais.  Susitikimo su mokytojais, švietimo įstaigų vadovais metu ministrė pristatė švietimo sistemos pokyčius, kalbėjo apie naują mokinių vertinimo modelį. Mokiniai bus vertinami ne tik valstybinių egzaminų metu, tačiau bus stebima ir nuolatinė mokinio pažanga – pusmečio, metiniai įvertinimai bei neformaliojo ugdymo metu įgytos kompetencijos. Be to, viešnia kalbėjo apie 2018 metų mokslo metų pradžią, kai bus įvedamas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas bei skiriamos papildomos lėšos mokinių neformaliam švietimui. Ministrė atsakė į pateiktus klausimus ir gimnazijos svečių knygoje paliko įrašą, skirtą mokyklos bendruomenei: „Sėkmės kuriant ir įgyvendinant idėjas. Laimingi tie, kurie augina stipriausius. Sėkmės!“ Kartu su garbinga viešnia gimnazijoje lankėsi LR Seimo nariai Antanas Matulas ir Viktoras Rinkevičius, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Meilė Labeikytė, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, administracijos direktorius Rimantas Užuotas, Pasvalio savivaldybės tarybos nariai Neringa Trinskienė, Jurgita Vaitiekūnienė, Linas Kruopis, Pasvalio rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjo funkcijas atliekanti Virginija Bajoriūnaitė bei vyriausias specialistas Rimantas Savickas. Dėkojame LR Seimo nariui Antanui Matului ir savivaldybės vadovams už sudarytą galimybę pristatyti gimnaziją ir pabendrauti su viešnia.  Gitana Kruopienė, pavaduotoja ugdymui © Pasvalio Petro Vileišio gimnazija 2018