Gimnazijos laikraštis „Mokyklos žinios“ Pirmasis laikraščio „Mokyklos žinios“ (pavadinimas analogiškas Petro Vileišio 1904 m.  pradėtoms leisti „Vilniaus žinioms“) numeris išleistas 1996 metų sausio 24 d., minint P. Vileišio  145-ąsias gimimo metines. Jo iniciatorė – Vileišiečių organizacija. Pirmoji redaktorė – Kristina  Vaidžiūnaitė, konsultantė – lietuvių kalbos mokytoja Vitalija Indrišionienė. Laikraštis  spausdinamas ir tiražuojamas gimnazijoje.  Nuo 1996–1997 m. m. laikraščio leidėjus globojo mokytojos Erika Bujevičienė ir Vitalija  Skardžiuvienė. Redaktorės – Jolanta Mockutė (1996–1998), Gintarė Gegužinskaitė  (1998–1999), Goda Prapuolenytė (1999–2000), Svajūnė Jackūnaitė (2001–2002), Marija  Briedytė (2002–2003), Sigita Slavinskaitė (2003–2004).  Laikraštis leidžiamas kartą per 2 mėnesius, įvairaus formato ir nevienodos apimties –  nuo 1A4 formato lapo iki 12 puslapių.  2004–2005 m. m. laikraštis atsinaujino: redaktore tapo Justina Baltušytė, susiformavo  redkolegija (joje – korespondentai, dailininkė, fotografė, maketuotoja), konsultavo mokytoja  Erika Bujevičienė. 4 puslapių laikraštis leidžiamas kartą per mėnesį. 2005–2006 m. m. redaktorė – Justina Baltušytė. Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė. Leidžiamas 8 puslapių laikraštis, kuris išeina kartą per mėnesį. Pateikiama informacija  apie gimnazijos renginius, supažindinama su naujais ar įdomiais bendruomenės nariais  (gimnazistais, mokytojais, kitais darbuotojais), skelbiami probleminiai straipsniai, gimnazistų  rašiniai, kūryba (literatų būrelis sudaro literatūrinį puslapį „Ant debesies“), informuojama apie  naujas bibliotekos knygas ir kt.  2006–2007 m. m. laikraščio redaktorė – Oresta Dvarvytytė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė). 2007–2008, 2007–2009 m. m. – Neringa Krikščiūnaitė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė). 2009–2010 m. m. – Karolina Kuodytė (konsultuoja mokytoja Vitalija Indrišionienė). 2010–2011 m. m. – Inga Skirvainytė (konsultuoja mokytoja Vaida Garbštienė). 2011–2012 m. m. – Aistė Kuliavcevaitė (konsultuoja mokytoja Vaida Garbštienė). 2012–2014 m. m. – Monika Valuntonytė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė). 2014 - 2016 m. – Iveta Janušauskaitė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė). 2017-2018 m. – Patricija Mažeikaitė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė) Nuo 2019 m. - Giedrė Rapševičiūtė (konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė)    
Gimnazijos laikraštis 
Naujienos Gimnazijos veikla Pasiekimai Pagalbos skyrius Veiklos stebėsena Vaiko gerovės komisija Tai naudinga Viešieji pirkimai Nuorodos Archyvas Administracinė informacija Teisinė informacija Struktūra ir kontaktai Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio Pasvalio Petro Vileišio gimnazija gimnazija gimnazija