Rasa Šimoliunaitė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
Geografija 3b1 kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
Geografija 2a R. Simoliunaite
 
 
Geografija 1d R. Simoliunaite
 
 
Geografija 2b R. Simoliunaite
 
 
2 Geografija 3b1 kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
 
 
 
Geografija 2c R. Simoliunaite
 
 
Geografija 1a R. Simoliunaite
 
 
Geografija 3a kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
3 Geografija 2c R. Simoliunaite
 
 
Geografija 2d R. Simoliunaite
 
 
 
 
 
Geografija 2d R. Simoliunaite
 
 
 
 
 
4 Geografija 2a R. Simoliunaite
 
 
Geografija 2e R. Simoliunaite
 
 
Geografija 2b R. Simoliunaite
 
 
Geografija 1e R. Simoliunaite
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
5 Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
Geografija 1c R. Simoliunaite
 
 
Geografija 3a kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
Geografija 4a2 R. Simoliūnaitė
 
 
6 Geografija 3a kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
Geografija 4a2 R. Simoliūnaitė
Geografija 2e R. Simoliunaite
 
 
Geografija 1b R. Simoliunaite
 
 
Geografija 3b2 kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
7 Geografija 3b2 kl. R. Šimoliūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai