Dalia Monkevičienė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Informatika 3a2 kl. D. Monkevičienė
 
 
Informatika 4a2a D. Monkevičienė
 
 
Informatika 4a2b D. Monkevičienė
 
 
Informatika 3a2 kl. D. Monkevičienė
 
 
Informatika 3a1 kl. D. Monkevičienė
 
 
2 Informatika 3b1 kl. D. Monkevičienė
 
 
Informatika 1a kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Informatika 1e kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Programavimas 3pd2 kl. D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
3 Informatika 2d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Programavimas 3pd1 kl. D. Monkevičienė
 
 
Informatika 1c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Programavimas 3pd1 kl. D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
4  
 
 
Informatika 2b kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Informatika 1d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Informatika 4b3 D. Monkevičienė
 
 
/////
5 Informatika 4a1 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
Informatika 1b kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Informatika 2d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
6 Informatika 4a1 D. Monkevičienė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
Informatika 4b2 D. Monkevičienė
 
 
Informatika 2c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
7 Informatika 3a1 kl. D. Monkevičienė
 
 
Programavimas 4pd D. Monkevičienė
 
 
Programavimas 3pd2 kl. D. Monkevičienė
 
 
Informatika 2a kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
8  
 
 
Programavimas 4pd D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai