2d klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Fizika 2d kl. D. Kontenienė
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Fizika 2d kl. D. Kontenienė
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
Anglų k. 2d kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
2 Matematika 2 kl.
 
 
Ekonomika 2d kl. A. Stipinienė
 
 
Ekonomika 2d kl. A. Stipinienė
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Rusų k. 2d kl. J. Rimšienė O. Efišova
 
 
3 Informatika 2d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Geografija 2d R. Simoliunaite
 
 
Istorija 2d kl. B. Palijanskienė
 
 
Geografija 2d R. Simoliunaite
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
4 Chemija 2d kl. B. Triabienė
 
 
Rusų k. 2d kl. J. Rimšienė O. Efišova
 
 
Dorinis ugd. 2d kl. A. Kutkauskiene
 
 
Chemija 2d kl. B. Triabienė
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
5 Muzika 2d kl. D. Baniuliene
 
 
Kūno k. 2d kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Anglų k. 2d kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
Daile 2d kl. L. Stravinskiene
 
 
6 Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
Biologija 2d kl. E. Petrulis
 
 
Istorija 2d kl. B. Palijanskienė
 
 
Karjeros planavimas 2d kl. J. Valuntonienė
 
 
7 Kūno k. 2d kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
 
 
 
Anglų k. 2d kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai