2c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Fizika 2c kl. L. Vainauskienė
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Dorinis ugd. 2c kl. A. Kutkauskiene
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
Rusų k. 2c kl. J. Rimšienė O. Efišova
 
 
2 Matematika 2 kl.
 
 
Chemija 2c kl. B. Triabienė
 
 
Geografija 2c R. Simoliunaite
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Karjeros planavimas 2c kl. J. Valuntonienė
 
 
3 Geografija 2c R. Simoliunaite
 
 
Istorija 2c kl. M. Skardžius
 
 
Chemija 2c kl. B. Triabienė
 
 
Daile 2c kl. L. Stravinskiene
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
4 Technologijos 2c kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Biologija 2c kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Istorija 2c kl. M. Skardžius
 
 
Anglų k. 2c kl. L. Salinienė V. Šernienė
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
5 Rusų k. 2c kl. J. Rimšienė O. Efišova
 
 
Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Kūno k. 2c kl. V. Tamulionienė Ž. Vačikauskas
 
 
Kūno k. 2c kl. V. Tamulionienė Ž. Vačikauskas
 
 
6 Lietuvių k. 2 klasei
 
 
Matematika 2 kl.
 
 
Anglų k. 2c kl. L. Salinienė V. Šernienė
 
 
Informatika 2c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Muzika 2c kl. D. Baniuliene
 
 
7  
 
 
Anglų k. 2c kl. L. Salinienė V. Šernienė
 
 
 
 
 
Fizika 2c kl. L. Vainauskienė
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai