1e klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 1 kl.
 
 
Muzika 1e kl. D. Baniuliene
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Žmogaus sauga 1e kl. Ž. Vačikauskas
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
2 Kūno k. 1e kl. V. Tamulionienė Ž. Vačikauskas
 
 
Pilietiškumo pagr. 1e kl. S. Skardžius
 
 
Informatika 1e kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Fizika 1e kl. L. Vainauskienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
3 Rusų k. 1e kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Biologija 1e kl. E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1e kl. N. Bitinienė S. Bilobrovko
 
 
4 Biologija 1e kl. E. Petrulis
 
 
Fizika 1e kl. L. Vainauskienė
 
 
Chemija 1e kl. N. Augustonytė
 
 
Geografija 1e R. Simoliunaite
 
 
Technologijos1e kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
5 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Istorija 1e kl. S. Skardžius
 
 
Istorija 1e kl. S. Skardžius
 
 
Anglų k. 1e kl. N. Bitinienė S. Bilobrovko
 
 
6 Chemija 1e kl. N. Augustonytė
 
 
Anglų k. 1e kl. N. Bitinienė S. Bilobrovko
 
 
Daile 1e kl. L. Stravinskiene
 
 
Dorinis ugd. 1e kl. A. Kutkauskiene, L.Liukpetrienė
 
 
Rusų k. vokiečių k. 1e kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
7  
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
Kūno k. 1e kl. V. Tamulionienė Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai