1d klasė , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė I. Kučnerienė
 
 
Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Kūno k.1d kl. A. Vanagas Ž. Vačikauskas
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
 
2
 
Chemija 1d kl. N. Augustonytė
 
 
Technologijos1d kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Dorinis ugd. 1d kl. A. Kutkauskienė, L. Liuketrienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
3
 
Fizika 1d kl. D. Kontenienė
 
 
Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
Informatika 1d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Kūno k.1d kl. A. Vanagas Ž. Vačikauskas
 
 
 
4
 
Muzika 1d kl. D. Baniuliene
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Rusų k., prancūzų k. 1d kl. V. Kanišauskaitė, O. Efišova, G. N
Matematika 1 kl.
 
 
Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
 
5
 
Geografija 1d R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Daile 1d kl. L. Stravinskiene
 
 
Chemija 1d kl. N. Augustonytė
 
 
 
6
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė I. Kučnerienė
 
 
Fizika 1d kl. D. Kontenienė
 
 
Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
Pilietiškumo pagr. 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
 
7
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė I. Kučnerienė
 
 
Žmogaus sauga 1d Ž. Vačikauskas
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2019-02-06 09:38
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai