1d klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 1 kl.
 
 
Anglų k. 1d kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Geografija 1d R. Simoliunaite
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
2 Chemija 1d kl. N. Augustonytė
 
 
Muzika 1d kl. D. Baniuliene
 
 
Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
Kūno k. 1d kl. A. Vanagas Ž. Vačikauskas
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
3 Fizika 1d kl. L. Vainauskienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Rusų k., prancūzų k. 1d kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Technologijos1d kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
 
 
4 Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Pilietiškumo pagr. 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Informatika 1d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Daile 1d kl. L. Stravinskiene
 
 
Žmogaus sauga 1d kl. Ž. Vačikauskas
 
 
5 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Anglų k. 1d kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
Anglų k. 1d kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
Rusų k., prancūzų k. 1d kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
6 Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
Fizika 1d kl. L. Vainauskienė
 
 
Dorinis ugd. 1d kl. A. Kutkauskienė
 
 
Chemija 1d kl. N. Augustonytė
 
 
 
 
 
7  
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Kūno k. 1d kl. A. Vanagas Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai