1d klasė , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
 
2
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Geografija 1d R. Simoliunaite
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
3
 
Chemija 1d kl. B. Triabienė
 
 
Chemija 1d kl. B. Triabienė
 
 
Daile 1d kl. L. Stravinskiene
 
 
Kūno k.1d kl. V. Tamulionienė S. Filmanavičius
 
 
Muzika 1d kl. D. Baniuliene
 
 
 
4
 
Kūno k.1d kl. V. Tamulionienė S. Filmanavičius
 
 
Fizika 1d kl. L. Vainauskienė
 
 
Informatika 1d kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Istorija 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
 
5
 
Pilietiškumo pagr. 1d kl. B. Palijanskienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
Rusų k., prancūzų k. 1d kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
Technologijos1d kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Biologija 1d kl. E. Petrulis
 
 
 
6
 
Rusų k., prancūzų k. 1d kl. V. Kanišauskaitė A. Matjošaitienė
 
 
Civilinė sauga 1d Ž. Vačikauskas
 
 
Dorinis ugd. 1d kl. A. Kutkauskienė, J. Valuntonienė
 
 
 
7
 
Fizika 1d kl. L. Vainauskienė
 
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 1d kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-02-01 09:03
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai