1c klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 1 kl.
 
 
Istorija 1c kl. M. Skardžius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
2 Technologijos1c kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Pilietiškumo pagr. 1c kl. M. Skardžius
 
 
Kūno k. 1c kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Biologija 1c kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
3 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Informatika 1c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Rusų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
4 Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Kūno k. 1c kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Biologija 1c kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Dorinis ugd. 1c kl. A. Kutkauskienė
 
 
Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
5 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Geografija 1c R. Simoliunaite
 
 
Istorija 1c kl. M. Skardžius
 
 
Daile 1c kl. L. Stravinskiene
 
 
Muzika 1c kl. D. Baniuliene
 
 
6 Anglų k. 1c kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
Rusų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė I. Kučnerienė
 
 
 
 
 
7 Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Pilietiškumo pagr. 1c kl. M. Skardžius
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai