1c klasė , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
Geografija 1c R. Šimoliūnaitė
 
 
Biologija 1c kl. E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
 
2
 
Dorinis ugd. 1c kl. A. Kutkauskienė
 
 
Žmogaus sauga 1c Ž. Vačikauskas
 
 
Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
3
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Kūno k.1c kl. A.Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Kūno k.1c kl. A.Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Technologijos1c kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
 
4
 
Rusų k., prancūzų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė, G. Nor
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Istorija 1c kl. S. Skardžius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
5
 
Informatika 1c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Istorija 1c kl. S. Skardžius
 
 
Muzika 1c kl. D. Baniuliene
 
 
 
6
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Rusų k., prancūzų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė, G. Nor
 
 
Daile 1c kl. L. Stravinskiene
 
 
Pilietiškumo pagr. 1c kl. S. Skardžius
 
 
 
7
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
Biologija 1c kl. E. Petrulis
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2019-02-06 09:38
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai