1c klasė , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
Istorija 1c kl. S. Skardžius
 
 
Biologija 1c kl. E. Petrulis
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
 
2
 
Muzika 1c kl. D. Baniuliene
 
 
Daile 1c kl. L. Stravinskiene
 
 
Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
3
 
Chemija 1c kl. N. Augustonytė
 
 
Kūno k.1c kl. A.Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Kūno k.1c kl. A.Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Technologijos1c kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
 
 
Dorinis ugd. 1c kl. A. Kutkauskienė
 
 
 
4
 
Rusų k., prancūzų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė, G. Nor
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Istorija 1c kl. S. Skardžius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Biologija 1c kl. E. Petrulis
 
 
 
5
 
Informatika 1c kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Fizika 1c kl. D. Kontenienė
 
 
 
6
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Anglų k. 1c kl. L. Salinienė S. Bilobrovko
 
 
Rusų k., prancūzų k. 1c kl. V. Kanišauskaitė, G. Nor
 
 
Pilietiškumo pagr. 1c kl. S. Skardžius
 
 
Pilietiškumo pagr. 1c kl. S. Skardžius
 
 
 
7
 
Matematika 1 kl.
 
 
Geografija 1c R. Šimoliūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-09-07 13:50
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai