1b klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 1 kl.
 
 
Anglų k. 1b kl. I. Špokavičienė S. Bilobrovko
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Anglų k. 1b kl. I. Špokavičienė S. Bilobrovko
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
2 Rusų k. 1b kl. V. Kanišauskaitė O. Efišova
 
 
Kūno k. 1b kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Dorinis ugd. 1b kl. A. Kutkauskiene
 
 
Chemija 1b kl. N. Augustonytė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
3 Chemija 1b kl. N. Augustonytė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Kūno k. 1b kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Pilietiškumo pagr. 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
4 Biologija 1b kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Technologijos1b kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Fizika 1b kl. D. Kontenienė
 
 
Biologija 1b kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Rusų k. 1b kl. V. Kanišauskaitė O. Efišova
 
 
5 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Informatika 1b kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Muzika 1b kl. D. Baniuliene
 
 
Fizika 1b kl. D. Kontenienė
 
 
6 Anglų k. 1b kl. I. Špokavičienė S. Bilobrovko
 
 
Daile 1b kl. L. Stravinskiene
 
 
Istorija 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
Geografija 1b R. Simoliunaite
 
 
Istorija 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
7 Pilietiškumo pagr. 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai