1b klasė , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Istorija 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
Biologija 1b kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Chemija 1b kl. N. Augustonytė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
 
2
 
Fizika 1b kl. D. Kontenienė
 
 
Technologijos1b kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
Rusų k. 1b kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
3
 
Rusų k. 1b kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
Anglų k. 1b kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
Geografija 1b R. Šimoliūnaitė
 
 
Muzika 1b kl. D. Baniuliene
 
 
 
4
 
Kūno k.1b kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Kūno k.1b kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Fizika 1b kl. D. Kontenienė
 
 
 
5
 
Pilietiškumo pagr. 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Informatika 1b kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Anglų k. 1b kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
Biologija 1b kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
 
6
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Dorinis ugd. 1b kl. A. Kutkauskiene, L. Liukpetrienė
 
 
Anglų k. 1b kl. R. Variakojienė I. Špokavičienė
 
 
Žmogaus sauga 1b Ž. Vačikauskas
 
 
Chemija 1b kl. N. Augustonytė
 
 
 
7
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
Daile 1b kl. L. Stravinskiene
 
 
Istorija 1b kl. B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-09-07 13:50
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai