1a klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 1 kl.
 
 
Kūno k. 1a kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
Muzika 1a kl. D. Baniuliene
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
2 Dorinis ugd. 1a kl. A. Kutkauskiene, L.Liukpetrienė
 
 
Informatika 1a kl. D. Monkeviciene, I. Jakuboniene
 
 
Anglų k. 1a kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
Geografija 1a R. Simoliunaite
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
3 Fizika 1a kl. D. Kontenienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Fizika 1a kl. D. Kontenienė
 
 
Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Biologija 1a kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
4 Rusų k. 1a kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
Istorija 1a kl. S. Skardžius
 
 
Kūno k. 1a kl. A. Vanagas S. Filmanavičius
 
 
Chemija 1a kl. N. Augustonytė
 
 
Pilietiškumo pagr. 1a kl. S. Skardžius
 
 
5 Lietuvių k. 1 klasei
 
 
Biologija 1a kl. R. Lukošiūnaitė
 
 
Rusų k. 1a kl. V. Kanišauskaitė J. Rimšienė
 
 
Istorija 1a kl. S. Skardžius
 
 
Anglų k. 1a kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
6 Technologijos1a kl. V. Stravinskas N. Sakalauskienė
 
 
Pilietiškumo pagr. 1a kl. S. Skardžius
 
 
Chemija 1a kl. N. Augustonytė
 
 
Anglų k. 1a kl. R. Variakojienė V. Šernienė
 
 
 
 
 
7  
 
 
Matematika 1 kl.
 
 
 
 
 
Daile 1a kl. L. Stravinskiene
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai