Vaičekonis Jonas-Paulius , 1999-06-29-1999-07-03
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
1
 
Lietuvių k. modulia 4 kl. V. Skarddžiuvienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tikyba 4b1 kl. A. Kutkauskienė
 
 
 
2
 
Matematika 4a3 kl. V. Demenienė
Informatika 4b5 kl. I. Jakubonienė
 
 
Istorija 4a1 kl. S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a4 kl. I. Kučnerienė
 
 
 
 
3
 
Matematika 4a3 kl. V. Demenienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 kl. V. Skardžiuvienė
Fizika 4a2 kl. L. Vainauskienė
 
 
 
4
 
Fizika 4a2 kl. L. Vainauskienė
 
 
Istorija 4a1 kl. S. Skardžius
 
 
Istorija 4a1 kl. S. Skardžius
 
 
Lietuvių k. 4a2 kl. V. Skardžiuvienė
 
 
 
5
 
Lietuvių k. 4a2 kl. V. Skardžiuvienė
 
 
Anglų k. 4a4 kl. I. Kučnerienė
 
 
Matematika 4a3 kl. V. Demenienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 kl. V. Skardžiuvienė
 
 
Turizmas ir mityba 4b3 kl. N. Sakalauskienė
 
6
 
Anglų k. 4a4 kl. I. Kučnerienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika 4a3 kl. V. Demenienė
 
 
 
7
 
Istorijos modulis 4 kl. S. Skardžius
 
 
Fizika 4a2 kl. L. Vainauskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
Krepšinis 4b kl. Ž. Vačikauskas
 
 
 
Fizika 4a2 kl. L. Vainauskienė
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 5.3.2 2018-09-07 13:50
Bookmark and Share
APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai