Šalučkaitė Ineta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etika 4b1 J. Valuntonienė
 
 
2 Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
Anglų k. 4a9 I. Špokavičienė
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
3 Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Anglų k. 4a9 I. Špokavičienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Informatika 4b7 I. Jakubonienė
 
 
Anglų k. 4a9 I. Špokavičienė
 
 
 
 
 
Rusų k. 4r2 O. Efišova
6  
 
 
Rusų k. 4r2 O. Efišova
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
7 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8 Teisės pagr. 4pd B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai