Butkus Kostas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
Matematika 4a4 V. Demenienė
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Fizika 4a D. Kontenienė
 
 
4 Fizika 4a D. Kontenienė
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
 
 
 
5  
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
 
 
 
Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
6 Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
 
 
 
Fizika 4a D. Kontenienė
Mechanika, remontas 4a A. Maračinskas
Matematikos modulis 4 kl.
 
 
7 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8 Krepšinis 4b Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai