Stuogytė Indrė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a5 V. Indrišionienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 V. Indrišionienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 V. Indrišionienė
Matematika 4a4 V. Demenienė
Lietuvių k. 4a5 V. Indrišionienė
 
 
3 Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Aerobika 4b R. Ebienė
 
 
4 Aerobika 4b R. Ebienė
 
 
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
 
 
 
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
5 Chemija 4a B. Triabienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
6 Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Turizmas ir mityba 4b N. Sakalauskienė
Eks. chemija 4pd B. Triabienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8 Matematikos modulis 4 kl.
 
 
Biologijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai