Mickutė Asta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
Matematika 4a4 V. Demenienė
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
3 Anglų k. 4a2 I. Špokavičienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
4 Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
Anglų k. 4a2 I. Špokavičienė
Anglų k. 4a2 I. Špokavičienė
 
 
Informatika 4b3 D. Monkevičienė
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
 
 
 
Istorija 4b2 B. Palijanskienė
 
 
6 Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Istorija 4b2 B. Palijanskienė
 
 
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
7  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai