Žukauskaitė Deimantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
Anglų k. 4a10 S. Bilobrovko
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
3 Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Anglų k. 4a10 S. Bilobrovko
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Informatika 4b7 I. Jakubonienė
 
 
Anglų k. 4a10 S. Bilobrovko
 
 
 
 
 
Fotografija 4b A. Dulkienė
 
 
6  
 
 
 
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
Tikyba 4b4 A. Kutkauskienė
 
 
7 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
Lietuviu k. modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
8  
 
 
Matematikos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai