Valiūnas Tautvydas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
3 Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
4 Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
5 Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
 
 
 
Matematikos modulis 4 kl.
 
 
7 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
Lietuviu k. modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
Kūno k. 4b Ž. Vačikauskas
 
 
Kūno k. 4b Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai