Šedytė Giedrė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Karinis parengimas 4pd Ž. Vačikauskas
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
3 Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
Anglų k. 4a4 I. Kučnerienė
 
 
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
7 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
8 Teisės pagr. 4pd B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai