Petrėnas Arnas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Ekonomika 4 A. Stipinienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
3 Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
5 Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Verslo vadyba 4b A. Stipinienė
 
 
 
7 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika 4 A. Stipinienė
 
 
8  
 
 
 
 
 
Kūno k. 4b Ž. Vačikauskas
 
 
Kūno k. 4b Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai