Paulaitė Živilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Ekonomika 4 A. Stipinienė
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
Anglų k. 4a7 R. Variakojienė
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
3 Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Anglų k. 4a7 R. Variakojienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
 
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
5 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a7 R. Variakojienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
6 Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
 
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
Tikyba 4b4 A. Kutkauskienė
 
 
7  
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Turizmas ir mityba 4a G. Kruopienė
 
 
Ekonomika 4 A. Stipinienė
 
 
8  
 
 
Teatras 4b A. Liukpetrienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai