Gabriūnaitė Akvilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
Informatika 4b4 I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a1 B. Lasauskienė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Fotografija 4b A. Dulkienė
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Verslo vadyba 4b A. Stipinienė
Tikyba 4b4 A. Kutkauskienė
 
 
7 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai