Šulčiūtė Gabija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
4 Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Informatika 4b6 I. Jakubonienė
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
5 Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Geografija 4a1 R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Istorija 4a1 S. Skardžius
 
 
Verslo vadyba 4b A. Stipinienė
Matematikos modulis 4 kl.
 
 
7  
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Teisės pagr. 4pd B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankinis 4m V. Tamulionienė
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai