Šivickaitė Kamilė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
4 Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Informatika 4b6 I. Jakubonienė
 
 
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
5 Chemija 4a B. Triabienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Chemija 4a B. Triabienė
 
 
 
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslo vadyba 4b A. Stipinienė
Biologija 4a2 E. Petrulis
 
 
7  
 
 
Eks. chemija 4pd B. Triabienė
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
 
 
 
Biologijos modulis 4 kl.
 
 
Rankinis 4m V. Tamulionienė
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai