Šimoliūnaitė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
Lietuvių k. 4a3 G. Jurėnaitė
 
 
3 Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
 
 
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
4 Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Informatika 4b6 I. Jakubonienė
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
5 Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
Geografija 4a2 R. Simoliūnaitė
 
 
6 Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Geografija 4a2 R. Simoliūnaitė
Verslo vadyba 4a A. Stipinienė
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Turizmas ir mityba 4b N. Sakalauskienė
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Lietuviu k. modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai