Rapolaitė Edita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Karinis parengimas 4pd Ž. Vačikauskas
 
 
Dizainas 4pd L. Stravinskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Matematika 4a4 V. Demenienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
 
 
 
4 Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
5 Kūno k. 4m1 V. Tamulionienė
 
 
Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
 
 
 
Istorija 4b2 B. Palijanskienė
 
 
6 Matematika 4a4 V. Demenienė
 
 
Istorija 4b2 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
7 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
8  
 
 
Braižyba 4pd V. Stravinskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai