Krupskis Edvinas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Karinis parengimas 4pd Ž. Vačikauskas
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Jėgos trikovė 4b A. Vanagas
 
 
Jėgos trikovė 4b A. Vanagas
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4b S. Stapulionienė
 
 
3 Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
4  
 
 
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
Anglų k. 4a5 N. Bitinienė
 
 
Istorija 4b1 S. Skardžius
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
5 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Informatika 4b1 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
Verslo vadyba 4b A. Stipinienė
 
 
 
7 Istorija 4b1 S. Skardžius
 
 
Psichologija 4pd J. Stipinienė
 
 
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
Dailė 4a L. Stravinskienė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai