Krivickaitė Miglė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
 
 
 
 
 
4 Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Matematika 4b V. Demenienė
 
 
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
5 Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a6 V. Šernienė
 
 
Istorija 4a2 B. Palijanskienė
 
 
Rusų k. 4r2 O. Efišova
6 Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Rusų k. 4r2 O. Efišova
 
 
Informatika 4b2 D. Monkevičienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
7 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
 
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
 
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
Matematikos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai