Janušauskaitė Iveta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1  
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
4 Informatika 4b5 I. Jakubonienė
 
 
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
Rusų k. 4r1 J. Rimšienė
 
 
5 Rusų k. 4r1 J. Rimšienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Rusų k. 4r1 J. Rimšienė
 
 
Fotografija 4b A. Dulkienė
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
Istorijos modulis 4 kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankinis 4m V. Tamulionienė
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai