Dalmantaitė Simona
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
Tikyba 4b2 A. Kutkauskienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
Matematika 4a3 A. Damošienė
Lietuvių k. 4a4 R. Grubinskienė
 
 
3 Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
4 Krepšinis 4m V. Tamulionienė
 
 
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
Anglų k. 4a3 L. Salinienė
 
 
Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
5 Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Biologija 4a1 R. Lukošiūnaitė
 
 
 
 
 
6 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
 
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
7 Istorija 4a3 G. Žardeckas
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
Geografija 4b R. Simoliūnaitė
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2017.02.02 08:54

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai