Zapustaitė Gertrūda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Tikyba 4b3 A. Kutkauskienė
 
 
 
 
 
Matematika 4a5S. Ranonienė
 
 
 
 
 
 
2 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Matematika 4a5S. Ranonienė
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3  
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
Anglų k. 4a2 N. Bitinienė
 
 
 
 
 
Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
4 Matematika 4a5S. Ranonienė
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Matematika 4a5S. Ranonienė
 
 
Anglų k. 4a2 N. Bitinienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a2 V. Skardžiuvienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k. 4a2 N. Bitinienė
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
6 Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
Rusų k. 4r2 J. Rimšienė
 
 
 
 
 
7  
 
 
Istorijos modulis 4 kl. S. Skardžius
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
 
 
 
8  
 
 
Aerobika 4b R. Ebienė
Braižyba 4pd V. Stravinskas
 
 
Logika 4pd S. Ranonienė
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai