Packevičius Martynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
Kūno k. 4b A. Vanagas
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
Matematikos modulis 4 kl. V. Demenienė
 
 
 
 
 
2 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
 
 
 
3 Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
4 Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
 
 
 
Matematika 4a3 A. Damošienė
 
 
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
 
 
5 Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Anglų k. 4a11 R. Variakojienė
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
6  
 
 
Mechanika, remontas 4a A. Maračinskas
Mechanika, remontas 4a A. Maračinskas
 
 
Ispanų kalba 4pd R. Mikniuvienė
 
 
7 Informatika 4b7 I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Kūno k. 4b A. Vanagas
 
 
 
 
 
Braižyba 4pd V. Stravinskas
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai