Mitkus Jonas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Kūno k. 4b A. Vanagas
 
 
Informatika 4b5 I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
2  
 
 
Anglų k. 4a8 R. Mikniuvienė
 
 
Anglų k. 4a8 R. Mikniuvienė
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
 
 
 
3 Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
4 Anglų k. 4a8 R. Mikniuvienė
 
 
Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Anglų k. 4a8 R. Mikniuvienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
5 Lietuvių k. 4b G. Jurėnaitė
 
 
Istorija 4a1 G. Žardeckas
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
 
6 Biologija 4b2 E. Petrulis
 
 
Medžio technologijos 4a1 V. Stravinskas
 
 
 
 
 
Istorijos modulis 4 kl. B. Palijanskienė
 
 
7 Geografija 4b2 R. Šimoliūnaitė
 
 
Medžio technologijos 4a1 V. Stravinskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Kūno k. 4b A. Vanagas
 
 
Medžio technologijos 4a1 V. Stravinskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai