Grabskytė Roberta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Dailė 4b L. Stravinskienė
 
 
3 Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
4 Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a9 l. Salinienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
Biologija 4b1 R. Lukošiūnaitė
 
 
6 Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Informatika 4b3 D. Monkevičienė
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
 
Istorijos modulis 4 kl. S. Skardžius
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
 
 
 
8  
 
 
Futbolas 4m Ž. Vačikauskas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai