Žalkauskaitė Laura
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
 
 
 
Informatika 4b5 I. Jakubonienė
 
 
 
 
 
Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
2  
 
 
Anglų k. 4a7 S. Bilobrovko
 
 
Anglų k. 4a7 S. Bilobrovko
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Tikyba 4b4 A. Kutkauskienė
 
 
3 Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
4 Anglų k. 4a7 S. Bilobrovko
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a7 S. Bilobrovko
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Geografija 4a R. Šimoliūnaitė
 
 
 
 
 
Matematika 4a1 S. Ranonienė
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
6 Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
Kūno k. 4m2 S. Filmanavičius
 
 
 
 
 
7 Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
Verslo vadyba 4a2 L. Kruopis
 
 
Chemija 4b N. Augustonytė
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai