Zimkaitė Rūta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
1 Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 4b8 I. Jakubonienė
 
 
Kūno k. 4m1 Ž. Vačikauskas
 
 
2 Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
 
 
 
3 Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
4 Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Anglų k. 4a5 I. Kučnerienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
 
 
5 Lietuvių k. 4a5 S. Stapulionienė
 
 
Verslo vadyba 4a1 L. Kruopis
 
 
Tikyba 4b1 A. Kutkauskienė
 
 
Matematika 4a2 V. Demenienė
Fizika 4b L. Vainauskienė
 
 
6 Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
Ekonomika 4 L. Kruopis
 
 
Ekonomika 4 L. Kruopis
 
 
 
 
 
7 Kūno k. 4m1 Ž. Vačikauskas
 
 
Matematikos modulis 4 kl. A. Damošienė
 
 
Istorijos modulis 4 kl. S. Skardžius
 
 
Istorija 4a2 S. Skardžius
 
 
 
 
 
8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.38 2016.01.25 14:00

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai